Alminde-Viuf spejderne

Alminde-Viuf spejderne

Oplevelser, udvikling og kammerater

Ordbog

Som ikke-spejder kan der være ord og begreber, som man ikke helt forstår hvad betyder, men som er meget naturlig for en spejder. Vi har prøvet at uddybe nogle af ordene og begrebene her i vores egen lille spejder-ordbog.

 

Distrikt: Område a la kommune

Enhed: Hold 

Gruppen: Foreningen

Gruppeleder: Leder for lederne

Grupperåd: Bestyrelse for foreningen

Grupperådsformand: Formand for bestyrelsen

Husbestyrelse: Selvejende institution

 

Nyheder

"Spejderbevægelsen er en frivillig, ikke-parti-politisk bevægelse, som er åben for alle uden hensyn til deres oprindelse, race eller tro.

Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udviklingen af børn og unge mennesker i at realisere deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og

åndelige muligheder som individer, som ansvarlige borgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund."

Børnecitat

”Får I ingen løn for at være her?”

Alminde-Viuf spejderne er en del af KFUM-Spejderne i Danmark · Besøg os på Facebook