Alminde-Viuf spejderne

Alminde-Viuf spejderne

Oplevelser, udvikling og kammerater

Indmeld dig her

Du kan starte til spejder på to måder, enten ved at melde dig ind nu her eller ved at dukke op til et spejdermøde og være med 3 gange, før du melder dig ind.

Meld dig ind i Alminde/Viuf Gruppe:
https://medlemsservice.spejdernet.dk/member/signup/5002

 

Pris:
Det koster 750 kr. pr. år at være medlem. I vil modtage en mail fra vores kasser med opkrævning.
Der sendes en kontingentopkrævning på 375 kr. ud 2 gange om året.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring, når du er til spejder.
Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

 

Børneattester:
Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere. Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

"Spejderbevægelsen er en frivillig, ikke-parti-politisk bevægelse, som er åben for alle uden hensyn til deres oprindelse, race eller tro.

Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udviklingen af børn og unge mennesker i at realisere deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og

åndelige muligheder som individer, som ansvarlige borgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund."

Børnecitat

”Får I ingen løn for at være her?”

Alminde-Viuf spejderne er en del af KFUM-Spejderne i Danmark · Besøg os på Facebook